Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Minhle
100
139,042,248 gold
2
HP_TatNang__
101
73,303,442 gold
3
LaoGia
101
66,060,154 gold
4
QuangPhu
100
58,397,990 gold
5
Gio6
100
56,952,594 gold
6
Gio7
100
56,144,870 gold
7
BMW_X7
101
48,892,433 gold
8
Long3
101
47,419,999 gold
9
LaoTam
101
40,124,551 gold
10
___Ruler___
101
38,877,407 gold