Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
ChengLong
97
59,898,723 gold
2
buger
95
22,568,668 gold
3
lun
5
17,436,266 gold
4
Gin6
65
12,968,494 gold
5
Keo7
66
12,921,488 gold
6
Gin3
78
11,012,281 gold
7
UtCongTu
96
10,897,033 gold
8
Gin4
78
10,650,246 gold
9
TA
99
10,404,478 gold
10
HelenXXX
98
9,176,071 gold