TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
TrieuMan
ManMan
5
39857625
2
DJDANCE1
CuongSo1
4
19900942
3
NL
NguoiAmPhu
4
3874426
4
_SauBanh_XYZ
_KAWASAKI_
4
3257242
5
shipper
Shiper
3
613024
6
ConDaiGia
BatCan
3
368375
7
__RichMen__
Mut_Di
3
217074
8
Gio7
sdfdsgdsdg
3
167739
9
ThanGio_1
Shiiper
3
131577
10
Gio6
hshdrtt
2
2307657
11
Mod1
234234
2
1989125
12
ThanGio_2
LinhLinh
2
1974085
13
Nam_GaRung_
MFA_GaCon
2
1676038
14
Msi
123213
2
1543801
15
Minhle
SaoLinh
2
1436879
16
Ty_TotBung
29_BuCan
2
1216856
17
___Ruler___
___Enter___
2
1126259
18
_ATy_LaVuong
MFA_SutVoMom
2
1011278
19
ConNhaNgheo
MFA__NA
2
863480
20
BeNghienGame
108_Khang
2
466410