Top Level

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
Phanh_Bim_To
100
402257399
2
04
100
38435630
3
TA
99
609416064
4
__RicK__
99
205608731
5
GaCon__
99
43729407
6
VanPhat
98
434392328
7
HelenXXX
98
340724228
8
VietComBack
98
171986018
9
NgocLinh
98
36581134
10
Ford
97
689736133
11
HoangDung
97
648749299
12
ThienMa
97
520464067
13
MinhLe
97
477470920
14
SongVeDem
97
310498403
15
___devil___
97
295002621
16
ChengLong
97
261988587
17
HoangNam____
97
200107228
18
ThangLong
96
644947873
19
___ManhHa___
96
251336248
20
Ty_TotBung
96
163874290
21
UtCongTu
96
150317089
22
Chivas
96
113261219
23
LaoGia
96
110625707
24
QuangDangDZ
96
61699324
25
KingOffHunt
96
23958320
26
TQ_AnhYeuEM
95
387279146
27
buger
95
299446304
28
TrauVang
95
128852431
29
_Duc_Cuong_
95
113058523
30
DJ_HP
95
80108226
31
congcong
95
72979559
32
choisongjong
95
63161227
33
Atom
95
20409817
34
NoTimeTODIE
95
8215263
35
Afk
95
6119399
36
SoryBaby
95
5565108
37
_Sticky_
95
3363104
38
Bachduongsro
95
890
39
OngTuong
95
0
40
Gacon_4
94
589161799
41
HoangGia_1
94
472242796
42
Gacon_3
94
460344816
43
Ga_1
94
456929815
44
GaCon_2
94
429067961
45
HoangGia_4
94
424063604
46
HoangGia
94
413193254
47
03
94
384098590
48
06
94
382188300
49
05
94
332368147
50
02
94
316069813